Tuyển sinh lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính năm 2018

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm học 2018, Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương thông báo tuyển sinh lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính, nội dung cụ thể ...

Lễ bế giảng & trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ cao đẳng nghề chính quy khóa học 2014- 2017

Sáng ngày 10/ 11/ 2017, trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương đã tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ cao đẳng nghề chính quy khóa học 2014- 2017 ...