Khai giảng lớp quản lý chất lượng và cải tiến năng suất

Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Bộ năm 2017 – 2018 về “Nghiên cứu xây dựng chương trình, biên soạn tài liệu về nâng cao năng suất, cải tiến chất lượng cho sinh viên kỹ thuật các ...

Tuyển sinh lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính năm 2018

Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng năm học 2018, Trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương thông báo tuyển sinh lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính, nội dung cụ thể ...

Lễ bế giảng & trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ cao đẳng nghề chính quy khóa học 2014- 2017

Sáng ngày 10/ 11/ 2017, trường Đào tạo, bồi dưỡng Cán bộ Công Thương Trung ương đã tổ chức Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ cao đẳng nghề chính quy khóa học 2014- 2017 ...